«Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου· 38 αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. 39 δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 40 ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται»

Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010

Αββάς Ησαΐας ο Ιερέας


Είπε ο αββάς Ησαΐας ο Ιερέας

“Κάποιος από τους πατέρες έλεγε πως ο άνθρωπος οφείλει, πάνω από όλα, να αποκτήσει πίστη στο Θεό και να αναζητεί συνεχώς με πόθο τον Θεό. Να επιδιώκει επίσης την κακοπάθεια, την ταπεινοφροσύνη, την αγνότητα, τη φιλανθρωπία και την αγάπη σε όλους. Την υποταγή και την πραότητα, τη μακροθυμία και την υπομονή, την επιθυμία για τον Θεό, και να παρακαλάει συνεχώς τον Θεό με πόνο καρδιάς και αληθινή αγάπη για να μην κοιτάξει ποτέ προς τα πίσω, αλλά να έχει στραμμένη την προσοχή του σε αυτά που ακολουθούν. Να μην έχει πεποίθηση στα καλά του έργα, δηλαδή στη διακονία του και να ζητάει από το Θεό αδιάκοπα τη βοήθεια για ότι φέρνει η μέρα”

Παραίνεση των Αγίων Πατέρων για προκοπή στη τελειότητα
ΜΕΓΑ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ